Vergi - Mali Hukuk

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

Vergi - Mali Hukuk

 

vergi 200x200

   Şirket hissedarları ve temsil ve ilzama yetkili Müdürlerin sorumluluklarından, şirket devir ve birleşmeleri ile tasfiye ve dağılma iş ve işlemlerinden, şirket ortaklığı ve hisselerinden,  tasfiye bilançolarından ve şirket bilançoları ile ortaklar cari hesabı alacak ve borçlarından, sözleşmelerdeki vergi, resim ve harçların paylaşımı ve sorumluluklarının belirlenmesi hükümlerinden, vergi mükellefiyeti, kanuni vergi mükellefiyetin sonuçlarının paylaşımı, dağıtılması veya kaldırılmasını içeren özel anlaşmalardan doğan uyuşmazlıklarda.