Taşınmaz Hukuku

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

Taşınmaz Hukuku

 

tasinmaz 200x200

    Kadastro Hukuku, İmar ve İnşaat Hukuku alanlarında, Alım- satım ve kiralama sözleşmeleri, Kat Karşılığı veya Hasılat paylaşımlı Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinden; arsa payı düzeltimi, ortak alanların kullanımı ve tecavüzü, Kat Malikleri Kurulu toplantıları ve alınan kararlar ile kat malikleri yükümlülüklerinden, komşuluk haklarının kötüye kullanımı ve Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan ihtilaflar; İrtifak, sükna, intifa ve diğer gayrimenkul mülkiyeti ve mülkiyet dışı ayni ve şahsi haklardan; Kira Hukuku, Kadastralresmi ve özel ifrazlardan, gayrimenkul mülkiyetinin idaresinden, şufa, vefa ve iştira haklarından, ivazlı ivazsız kazandırmalar, miras paylaşımı ve sözleşmeleri ile Miras haklarından doğan ve yabancılık unsuru taşısa dahi tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildiği tüm hukuki iş ve işlemler ile uyuşmazlıklardan doğan uyuşmazlıklarda.