İş Hukuku

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

İş Hukuku

 

is 200x200   İşçi-İşveren uyuşmazlıkları, ücret, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe iade tazminatı ve diğer işçi alacaklarından; işe iade başvurularından; iş akdinin feshi ve işyeri ve işyerindeki istihdam sahasının ve yetkinin değiştirilmesi, çıplak ücret ile fazla mesai, ücreti – ücretsiz izin, sigorta primleri ve hizmet tespiti ile ödenmemiş SGK primleri ile diğer sosyal ve ekonomik haklardan hizmet sözleşmesi ve hizmet ilişkisinden doğan iyileştirilmesinden, hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetiminden uyuşmazlıklar.