YARGITAY: PRİM TAHSİLİ SGK’NIN GÖREVİDİR!!!

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

YARGITAY: PRİM TAHSİLİ SGK’NIN GÖREVİDİR!!!

 

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, Sgk'nın işverenden her zaman primleri tahsil edebileceğinden, işverenden primlerin henüz tahsil edilmemiş olmasının sigortalıya aylık bağlanmasına engel olmadığına hükmetti.

İ…'de bir çalışan K… 2. İş Mahkemesi'nde açtığı davayla, 6 bin 74 gün çalışması olduğunun tespitini istedi. Ancak mahkeme, bu kişinin Sgk'ya bildirilmeyen 4 bin 964 gün sigortalı çalışması olduğunu belirledi ve tespit kararı Yargıtay tarafından onandı.

Bunun üzerine işçi, Sgk'ya yaşlılık aylığı bağlanması talebiyle başvurdu. Sgk, işveren tarafından prim ödenmediği ve kurumun da tahsilat yapmadığı, bu nedenle 5 bin günlük prim ödeme koşulu oluşmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

İ… 8. İş Mahkemesi'nde dava açan işçi, K… 2. İş Mahkemesi'nin kararının kesinleşme tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanmasına karar verilmesini istedi.Davacı işçinin temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 21. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu.

Özel Daire kararında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre işverenin, işçinin hissesine düşen primi işçinin aylığından keserek, kendisine düşen primi de ekleyip Sgk'ya ödeme yükümlülüğü hatırlatıldı.

Yasaya göre, ödenmeyen primleri işverenden tahsil etme görevinin Sgk'ya ait olduğuna işaret edilen kararda, “Sgk işverenden her zaman primleri tahsil edebileceğinden işverenden primlerin henüz tahsil edilmemiş olması sigortalıya aylık bağlanmasına engel değildir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Davacının 6 bin 74 prim ödeme günü, 29 yıl 7 ay 1 gün hizmet süresi bulunduğu ve 68 yaşını tamamladığı belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı: “Davalı kurumun, mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra diğer şartlar oluşmuş ise aylık bağlama işlemlerini yapması gerekmektedir. Buna rağmen sigortalının sorumlu olmadığı, işverenin ödemekle, kurumun tahsille sorumlu olduğu prim alacağından dolayı davacının yaşlılık aylığı talebinin reddi usul ve yasaya aykırıdır.”

Habere konu olan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 06.02.2012 Tarih 2010/6298 Esas 2012/1054 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.