BELEDİYELERE DANIŞTAY'DAN KÖTÜ HABER!!!

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

BELEDİYELERE DANIŞTAY'DAN KÖTÜ HABER!!!

 

Uzun yıllar belediyelerin lehine verdiği içtihadından dönen 6. Danıştay Dairesi, Trabzon İdare Mahkemesi'nin, Kelkit'teki bir davayla ilgili kararının bozulmasına karar verdi.

Belediyeler imar planlarını yaparken vatandaşların arsalarından yeşil alan, park, yol olarak ayırdıkları ve kamulaştırdıkları alanlar için para ödemiyorlardı. 6. Danıştay Dairesi'nin vatandaşlar lehine verdiği karar ile vatandaşlar ellerinden alınan arsalarının ya parasını alacak ya da üzerindeki kısıtlamayı kaldıracaklar.

Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi'nde 1986 yılından beri arsası yeşil alan olarak ayrılmış bir vatandaşın arsası Belediye tarafından kamulaştırılmış olup o tarihten bu yana ne kamulaştırma yapıp parasını ödemiş ne de yeşil alan olmaktan çıkarıp vatandaşın arsasına inşaat yapmasına da izin vermiştir.

Taraf avukatı Kelkit Belediyesi'ne müracaat etmiş ve 'ya bu taşınmazı kamulaştırın ve parasını ödeyin ya da imar planında yeşil alan olmaktan çıkarıp konut alanına dönüştürün' demiştir.

Belediye, vatandaşın talebini reddetmiş olup bunun üzerine 2006 yılında Belediyeye karşı Trabzon İdare Mahkemesi'nde; yapılan uygulamanın mülkiyet hakkının özüne aykırı olduğu, tasarruf hakkının ortadan kaldırılmasına yönelik olduğu, Anayasanın 13. maddesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açılmıştır.

Trabzon İdare Mahkemesi 2007 yılında davayı reddetmiş ve taraf avukatı bunun üzerine Trabzon İdare Mahkemesi kararını temyiz etmiştir. Danıştay 6. Dairesi de 2010 yılında temyiz istemini reddederek Trabzon İdare Mahkemesi kararının onanmasına karar vermiştir.

Bunun üzerine 6. Danıştay Dairesi'nin işbu onama kararına karşı karar düzeltme talebinde bulunulmuş ve bunun üzerine Danıştay 6. Dairesi 2012 yılında karar düzeltme talebini kabul ederek Trabzon İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiştir. Bu karar üzerine Trabzon İdare Mahkemesi de bozma kararına uyma kararı vererek davanın kabulüne karar vermiştir.

Habere konu olan Danıştay 6. Dairesi'nin 01.02.2012 Tarih 2010/10725 Esas 2012/378 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.