YARGITAY: ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ YOK!!!

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

YARGITAY: ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ YOK!!!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmeyen ve kendi belirlediği çalışma saatleri olan üst düzey yöneticinin fazla çalışma ücreti talep edemeyeceğine hükmetti.

A...'daki bir şirket merkezinden üst düzey yönetici olarak çalışan bir kişi 2005 yılında sözleşmesinin feshedilmesi üzerine, iş akdinin haksız feshedildiğini öne sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ve bayram çalışma ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesi için dava açtı.

Davaya bakan yerel mahkeme, iş akdinin haksız nedenlerle feshedildiğine karar verdiği üst düzey yöneticiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti. Ancak davacının personel müdürü olduğuna işaret eden yerel mahkeme, üst düzey yöneticinin çalışma saatlerini kendisinin belirlemesinin mümkün olduğuna işaret ederek, davacının fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil, hafta tatili ücreti alacaklarına yönelik istemi reddetti.

Tarafların yerel mahkemenin kararını temyiz etmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararında şu hususlara yer verdi.

''İş yerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğar. O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir.

İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir.''

Yerel mahkemenin personel müdürü olarak üst düzey yönetici konumunda bulunan davacının fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarına yönelik istemini, çalışma saatlerini kendisinin belirlemesinin mümkün olduğu gerekçesiyle reddedildiğine dikkat çekilen kararda şu tespit yer aldı:

''Mahkemece yapılacak iş, yukarıdaki ilke kararı çerçevesinde, aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunup bulunmadığı araştırılarak sonucuna göre fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram, genel tatil alacakları hakkında karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten bozulmasına karar verildi.''

Habere konu olan 9. Hukuk Dairesi'nin 11.04.2012 Tarih 2010/4805 Esas 2012/12361 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.