YARGITAY: BOŞ MASADA OTURTMAK, İŞE BAŞLATILMIŞ SAYILMAZ!!!

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

YARGITAY: BOŞ MASADA OTURTMAK, İŞE BAŞLATILMIŞ SAYILMAZ!!!

 

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, işe iade davasını kazanan kişinin, boş bir masada iş verilmeden oturtulması gerekçesiyle, işine başlatılmadığını savunarak açtığı kıdem, ihbar ve işe başlatmama tazminatı davasını reddeden yerel mahkeme kararını bozdu.

B...'da insan kaynakları sorumlusu olarak çalıştığı işyerinden çıkarılan kişi, işe iade davasını kazandı. Kararın ardından süresinde işyerine başvuran davacı, işe iade edildikten sonra boş bir odada tek başına bırakıldığını, kendisine iş verilmediğini, gerçek bir işe iadenin söz konusu olmadığını savunarak, fark, kıdem, ihbar tazminatları, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücretine ilişkin alacaklarının ödenmesi için dava açtı.

İşyeri avukatı ise davalının iade kararı sonrasında işe başlatılmasına karşın, çalışma saatleri içerisinde bahçeye çıkıp dolaştığını, mesaiye geç kaldığını, kapıdan kart basmadan geçtiğini, bazı günler işe gelmediğini, işe başlama konusunda samimi olmadığını, şekli olarak işe geldiğini, işe başlatıldığı günden itibaren hiçbir belgeye imza atmadığını, bu nedenlerle tazminata hak kazanamadığını savunarak davanın reddini istedi.

B... 2. İş Mahkemesi, davacı işçinin işe başlatılma talebini samimi bulmayarak davayı reddetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin gündemine geldi. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararında, davacı işçinin işe iade kararından sonra işverene çektiği ihtarla, işyerine alınmasına rağmen işe başlatılmadığını ve iş başı yapmaya hazır olduğunu bildirdiği, başka bir ihtarla da önce fabrika girişinde işe alınmadığını, sonra boş bir masada oturtulup iş verilmediğini, işten ayrılması için manevi baskı yapıldığını belirttiği anlatıldı. Kararda şu hususlar yer aldı:

''Davacı vekilince ihtar gönderilmiş olması, davacının işe iade kararından sonra, boş bir masada oturtulup iş verilmemesi, üç gün içerisinde çeşitli bahanelerle 12 tutanak düzenlenmiş olması karşısında artık işveren tarafından eski işine aynen başlatıldığından söz edilemez. Davacı aynı şartlarla işine başlatılmadığından kıdem, ihbar, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti alacakları yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre bir karar verilmelidir.''

Habere konu olan 22. Hukuk Dairesi'nin 04.10.2012 Tarih 2012/18954 Esas 2012/20969 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.