YARGITAY: EŞE ŞİŞKO DEMEK BOŞANMA SEBEBİ!!!

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

YARGITAY: EŞE ŞİŞKO DEMEK BOŞANMA SEBEBİ!!!

 

Yargıtay 'ın karara bağladığı bir boşanma davası evli çiftlerin iletişiminin hangi noktalara gelebileceğine ibretlik bir örnek oldu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kocanın eşine  <şişko, tombul> demek suretiyle eşini aşağıladığı konusunda karara vardı.

Kararda şöyle denildi;

"Davalı kocanın eşini ailesiyle birlikte yaşattığı, <şişko, tombul> demek suretiyle aşağıladığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK. md.4 TBK. md. 50, 51, 52, 58) dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir."

Habere konu olan olan; 2. Hukuk Dairesi'nin 21.03.2013 Tarihli 2012/17780 Esas 2013/4498 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.