YARGITAY'DAN "ETEK ALTI" KARARI!!! -

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

YARGITAY'DAN "ETEK ALTI" KARARI!!! -

 

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, cep telefonuyla kadınların etek altı, popo, göğüs ve bacaklarının fotoğraflarını çeken R... N... isimli şüpheli hakkında "kişisel verileri kaydetmek" suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu. Kadınların kimlikleri belli olmadığı içinetek altı, göğüs, pop ve, bacağın kişisel veri kabul edilmeyeceğini ve "özel hayatın gizlililiğinin ihlali suçu"ndan da ceza verilemeyeceğini kaydeden Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bu suçun da soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olması nedeniyle, sanık hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verdi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararını şu şekilde belirtti; "Bir özel hayat görüntüsü ya da sesinin, 'kişisel veri' olduğunda kuşku bulunmamakta ise de, kişinin özel hayatına ilişkin görüntüsü ya da sesinin, bilgisi dışında, resim çekme veya kaydetme özelliğine sahip aletle belli bir elektronik, dijital, manyetik yere sabitlenmesi, rızası dışında ifşa edilmesi, yani; yayılması, açığa vurulması, afişe edilmesi, ilan edilmesi, kamuoyuna duyurulması, aleniyet kazandırılması, özetle; içeriğini öğrenme yetkisi bulunmayan kişi veya kişilerin bilgisine sunulması özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında düzenlenmiştir. Kişinin özel hayatına ilişkin görüntüsü, fotoğrafı ya da sesi, yasal anlamda, kişisel veri olarak değerlendirilmez."

Haberlere konu olan 12. Ceza Dairesi'nin 11.09.2012 Tarihli 2012/17703 Esas 2012/18222 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.