YARGITAY'DAN İLGİNÇ KARAR: ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR!!!

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

YARGITAY'DAN İLGİNÇ KARAR: ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR!!!

 

Yargıtay bir işyeri müdürünün birden çok cinsel saldırı iddiasıyla yargılandığı davada 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince beraat kararı verilmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi bir işyerinde bölge müdürü olan sanığın birden çok cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada ilginç bir karara imza attı. Özel bir firmada bölge müdürü olan sanık, A... 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "cinsel saldırı ve hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılandı. Hakaret suçundan beraat kararı veren mahkeme, şikayetçinin aldığı raporlar doğrultusunda, cinsel saldırı sonucu mağdurun "beden veya ruh sağlığının bozulduğunu" dikkate alarak artırımlı ceza verdi.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 14. Ceza Dairesi sanığa hakaret suçundan verilen beraat kararını onarken cinsel saldırı suçundan verilen mahkumiyet kararını ise bozdu. Daire, bozma kararını gerekçe olarak, sanığın söz konusu suçu işlediğine dair şüphe oluştuğuna dikkat çekti. Yargıtay şüphenin sanık lehine değerlendirilerek beraat kararı verilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıtay kararında sanığın suçu işlediğinin "şüpheli" olduğu şu gerekçelerle savunuldu: Mağdurun olayı işten çıkartılmasından yaklaşık 3 ay sonra savcılığa bildirmesi. Mağdurun beyanını doğrulayan tanıkların mevcut iş yerinden çıkartılanlar olması ve aynı zamanda sanık aleyhine benzer iddialarla açılan kamu davasının müştekileri olmaları. İki tanığın iddia edilen eylemlere şahit olmadıklarını ifade etmeleri. Tarafların çalıştıkları iş yerlerinin bölge müdürü olan sanığın atanmasından sonra ilgili kişilerin işine son verilmesi nedeniyle taraflar arasında husumetin bulunması...

Haberlere konu olan 14. Ceza Dairesi'nin 10.09.2013 Tarihli 2012/13058 Esas 2013/8916 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.