YARGITAY: İLGİSİZ EVLADA TAZMİNAT YOK!!!

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

YARGITAY: İLGİSİZ EVLADA TAZMİNAT YOK!!!

 

Yargıtay, babalarını trafik kazasında kaybeden çocukların manevi tazminat isteyebileceklerini ancak çocukların ölüm olayından önce babalarıyla yeterince ilgilenmemelerinin manevi tazminat miktarının belirlenmesinde etkili olacağına hükmetti.

Haberlere konu olan olay şöyle gelişti: T...'ın A... ilçesinde pazar yerinde geri geri gelen aracın altında kalarak yaşamını yitiren M...'nın çocukları, babalarının ölümü nedeniyle  manevi tazminat istemli dava açtı. Davaya bakan A... Asliye Hukuk Mahkemesi, çocukların tazminat  istemini reddetti.

Yerel mahkeme, ölen M...'nın Esnaf Kredi Kooperatifi ve kredi  kartı borçlarının kazaya neden olan aracın bağlı olduğu şirket tarafından  ödendiğini, ayrıca davacı çocukların ölüm olayından önce babalarıyla yeterince  ilgilenmemeleri nedeniyle manevi tazminat talep edemeyeceklerine karar verdi. Kararın temyizi üzerine dosya Yargıtay 4. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Kararda, davacıların manevi tazminat istemlerinin Borçlar Kanunu'nun  ilgili hükmüne dayandığı belirtilerek, kanunda "ölenin ailesine manevi tazminat  verilebileceğinin hüküm altına alındığı" hatırlatıldı. Ölenin ailesinin manevi zarar gördüğünün yasa koyucu tarafından da  kabul edilip benimsendiği vurgulanan kararda, ailenin kişinin yaşamındaki önemli  ve üstün yeri göz önünde tutulduğunda ölüm halinde geride kalan aile üyelerinin  manevi tazminat isteminde bulunabilmelerinin yaşam deneyi kurallarına da uygun  olduğu kaydedildi.

Yasanın açık hükmü karşısında ölenin çocuklarının anne, baba ve  kardeşlerinin ölüm nedeniyle ayrıca manevi zarara uğradıklarını kanıtlama  yükümlülükleri de bulunmadığına işaret edilen kararda, "Bu nedenler karşısında  mahkemenin çocukların ölüm olayından önce babalarıyla yeterince ilgilenmemeleri  nedeniyle manevi tazminat istemlerinin reddine ilişkin gerekçesi yasanın açık  hükmüne aykırılık oluşturur. Mahkemenin red gerekçesi ancak manevi tazminatın  miktarına tayinde etkili olabilir. Kaldı ki davacıların ölmeden önce babalarıyla  yeterince ilgilenmedikleri hususu da ispatlanmış değildir. Davacılar yararına  uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmelidir" denildi.

Haberlere konu olan 4. Hukuk Dairesi'nin 24.09.2012 Tarihli 2011/11166 Esas 2012/13394 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.