DÜĞÜN SALONLARINA RUHSAT ŞARTI!!!

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

DÜĞÜN SALONLARINA RUHSAT ŞARTI!!!

 

 

İ... Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası'nın açtığı dava sonucunda ruhsatsız halde düğün faaliyeti yapılamayacağına hükmeden mahkemenin kararı Yargıtayca onandı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ruhsatında "düğün salonu" yazmayan bir işyerinin düğün faaliyeti yapamayacağı kararını onadığını bildirdi.

İnşaat ruhsatında "özellik arzeden bina" ibaresi bulunmayan yerlerde düğün salonu açılamayacağını anlatan Y...; "Bu karar bize tebliğ edilince biz de işletme sahiplerinin kapatılmayla karşılaşmaması için bunu duyurmak istedik. Çünkü bu tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor, sadece İstanbul'u değil. Biz de diyoruz ki, 100 bin kişiye yakın vatandaşımız buradan ekmek yiyor, onlara istihdam sağlanmış. Bu sadece düğünsalonu olarak görülmemeli. Bunun yanında kuyumcular, tekstilciler, gelinlikçiler, çiçekçiler, pastacılar gibi birçok işletme sahibi ve çalışanları bu sektörden ekmek yiyor. Bu nedenle 'özellik arzeden bina' ibaresinin çıkarılması lazım. Belediyemiz bir meclis kararı alsın. Bu ibareyi aramasın" diye konuştu.

Yargıtay onadığı mahkeme kararında şu kayıtlara yer verdi; "Davalının işletme ruhsatında sahip olduğu işyerinin lokanta-kafe olarak ruhsatının bulunduğu, Y... Cafe ismiyle işletilen bu iş yerinin, davalının cevap dilekçesinde açıkça belirttiği üzere zaman zaman düğün salonu olarak kiralandığı ve kullanıldığı, bu konuya ilişkin belediye dosyasında cafe, restoran, kır kahvesi olarak  on yıllık ruhsata sahip iş yerinin, 2000 yılının 7, ayında alınan ruhsatının 2010 yılının 7. ayında yenilendiği ve belediyeye yapılan ihbar üzerine belediyece tutanak tutulup, düğün faaliyetlerinin tespit edildiği, belediyenin yasal işlem başlatıp, faaliyeti konusunda uyardığının dosya kapsamından anlaşıldığı, Esnaf Odasının ise yasaya uygun ruhsatı bulunan düğün salonu isletmecilerinin haklarının korunması için oluştuğu görülmekle, oda mensuplarının haklarının korunması için bu neviden yapı kullanma izni bulunmayan, düğün salonu işletme ruhsatı olmayan ve olması için yetkili merciden izin almaksızın bu kurala uymadan davacı Esnaf Odasının faaliyet konusu içindeki bir konuda faaliyet göstermesinin, davacı mensupları aleyhine haksız rekabet oluşturduğu, ödedikleri kdv farklılığının dahi davacı aleyhine haksız rekabet konusu olduğu, davalı faaliyetinin bu nedenle haksız rekabet olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne ile davalının isletmecisi olduğu işyerini, düğün salonu şeklinde kullanmasının haksız rekabet oluşturduğunun tespitine karar verilmiştir.

Haberlere konu olan 11. Hukuk Dairesi'nin 09.05.2013 Tarihli 2012/9239 Esas 2013/9493 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.