YARGITAY: BİLGİSAYAR HACZEDİLEMEZ!!!

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

YARGITAY: BİLGİSAYAR HACZEDİLEMEZ!!!

 

 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, lüzumlu ev eşyası oldukları gerekçesiyle bilgisayarın haczedilmesine izin vermedi.

Haberlere yansıyan olay şu yönde gerçekleşti; A...'da ikamet eden bir vatandaşın evine gelen haciz memurları, bilgisayarı haczetmek istedi. Borçlu vatandaş, haciz işlemine dair A...11. İcra Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Yerel Mahkeme, evde bulunan bilgisayarın da haczedilebileceğine hükmedince, borçlu vatandaş yerel mahkemenin kararını temyiz etti.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, kararında şu ifadelere yer verildi: "Somut olayda haczedilmezlik şikayetine konu edilen bilgisayar, günümüz koşullarında lüzumlu ev eşyası olup; bir adet olduğu ve değeri de pek fahiş olmadığına göre yukarıda açıklanan ilkeler ve yasal düzenlemeler karşısında haczedilemeyeceğinin kabulü gerekir."

Haberlere konu olan 12. Hukuk Dairesi'nin 09.12.2013 Tarihli 2013/32782 Esas 2013/39098 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.