FAYDALI BİLGİLER

Halit Özel Avukatlık & Arabuluculuk | Diyarbakır Avukatlık, Diyarbakır Arabuluculuk

Turkish English French German Russian

 

Başkasının iett kartını kullananlar hakkında hapis ceza olduğunu BİLİYORMUYADUNUZ?..


Aile konutuna ipotek konulurken diğer eşin rızasının arandığını BİLİYORMUYDUNUZ?..


Boşanma gerçekleşse bile çocuk reşit oluncaya kadar babanın muvakati olmadan annenin çocuğun soy adını değiştiremeyeceğini BİLİYORMUYDUNUZ?


Cezaevindeki tutukluların artık avukatları ile telefonda konuşabileceklerini BİLİYORMUYDUNUZ?


 Kocanın kadını annesi ile beraber aynı konutta yaşamaya zorlayarak ayrı konut temin etmemesinin boşanma nedeni sayıldığını BİLİYORMUYDUNUZ?


Yardım nafakası ilamının kesinleşmeden icra takibine konu edilebileceğini BİLİYORMUYDUNUZ?


İş arkadaşından borç para almanın ve alacağın alınamaması, iş akdini geçerli nedenle fesih etme nedenlerinden biri olarak sayıldığını BİLİYORMUYDUNUZ?


İş arkadaşından borç para almanın ve alacağın alınamaması, iş akdini geçerli nedenle fesih etme nedenlerinden biri olarak sayıldığını BİLİYORMUYDUNUZ?


Kusurlu eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemeyeceğini BİLİYORMUYDUNUZ?


Muvazaalı boşanma ile sgk’ dan maaş alınarak dolandırmanın nitelikli dolandırıcılık sayıldığını BİLİYORMUYDUNUZ?


Öğle yemeğine çıkması engellenen işçinin iş akdini fesh edebileceğini BİLİYORMUYDUNUZ?


İşçi alacakları için belirsiz alacak davası açılabileceğini BİLİYORMUYDUNUZ?


15 yaşında çocuğun anne ve babası tarafından zorla evlendirilmesinin cinsel istismar suçunu oluşturduğunu BİLİYORMUYDUNUZ?


 Çocuğun velayetinde çocuğun üstün yararının esas alındığını BİLİYORMUYDUNUZ?


 İşe iade davası neticesinde işe iadenin sağlanmaması halinde tazminat hakkının verilmesi gerektiğini BİLİYOR MUYDUNUZ?


 İşe iade davası neticesinde işe iadenin sağlanmaması halinde tazminat hakkının verilmesi gerektiğini BİLİYOR MUYDUNUZ?


 Prim gün sayısı dolan işçi hangi sebeple olursa olsun iş akdine son verirse tazminat hakkını kazanacağını BİLİYORMUYDUNUZ?


 Anlaşmalı boşanma protokolündeki edimlerin yerine getirilmemesi halinde sözleşmeden doğan borcun yerine getirilmemesi nedeni ile dava açılabileceğini BİLİYORMUYDUNUZ?


Çok uzun zamandır baba yanında kalan çocuğun üstün yararının gözetilmesi halinde velayetinin babaya verilebileceğini BİLİYORMUYDUNUZ?


İşçi fesihlerine dayanak yapılan tutanak içeriklerinin ispat edilmesi gerektiğini BİLİYORMUYDUNUZ?


Eşini döven kocaya para cezası verilebileceğini BİLİYORMUYDUNUZ?


Anlaşmalı boşanma davasında kadının yoksulluk nafakası talep etmeyeceğini beyan etmesi ile ömür boyu talep etme hakkından feragat ettiği anlamına geldiğini BİLİYORMUYDUNUZ?


Emekli maaşının tamamının haczinin geçerli muvafakat ile mümkün olabileceğini BİLİYORMUYDUNUZ?..


Vakıf üniversitelerinin başarısız dersler için aldıkları ek ücretlerin iade alınabileceğini BİLİYORMUYDUNUZ?


Cep telefonundan gönderilmiş gibi birinin telefonuna dışarıdan mesaj yüklemenin bilişim suçuna konu olduğunu BİLİYORMUYDUNUZ?


Kişiler arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak ifşa etmenin suç olduğunu BİLİYORMUYDUNUZ?


Facebookta çok fazla vakit geçirmenin haklı bir boşanma nedeni sayıldığını BİLİYORMUYDUNUZ?


Kaybettiğiniz veya çaldırdığınız kimlik belgesini kullanılarak şirket kuruluşu veya temsilci ataması yapılmasını engellemek için bölgenizde faaliyet gösteren ticaret sicili müdürlüğüne başvurarak kayıp veya çalıntı kimlik belgeniz için kısıtlama talebinde bulunabileceğinizi BİLİYORMUYDUNUZ?


Bir yılını doldurmayan evliliklerde anlaşmalı boşanma yapılamayacağını BİLİYORMUYDUNUZ?


Yoksulluk Nafakası Talebinin Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceğini BİLİYORMUYDUNUZ?


Eşin “küçük düşürücü suç işlemiş olması nedeni ile”boşanma davası açılabileceğini BİLİYORMUYDUNUZ?